Ukategorisert

USA har det klart høyeste helseforbruket

Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene.

Ser vi derimot på helseutgifter som andel av BNP er Norges helseutgifter på nivå med eller litt under de andre, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I 2015 ble det brukt 311 milliarder på helse i Norge. Dette tilsvarer 60 000 kroner per innbygger. For å sammenligne helseutgifter mellom ulike land regner man ofte om helseutgiftene per innbygger til USD PPP. Det vil si at helseutgiftene er omregnet til en felles valuta og justert for forskjeller i kjøpekraft.

USA har det klart høyeste helseforbruket, mens Mexico og Tyrkia bruker minst. USA bruker hele ni ganger så mye på helse som Mexico. Av de nordiske landene er det Norge som bruker mest.

I Norge er andelen av den skattefinansierte helsen relativt stabil, og har de siste årene ligget på om lag 85 prosent. Dette er godt over snittet i OECD-landene, som var på 72,9 prosent i 2015. USA er det eneste landet i OECD hvor over halvparten av helseutgiftene betales gjennom private finansieringsordninger. Her står frivillig helseforsikring for en stor del av utgiftene.

Mest lest

Arrangementer