Notiser

Vanskelig å forutsi hjerteproblemer hos røykere

–Røykerne har lavere nivåer av troponin, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Man skulle tro at røyking ville gi høyere nivåer av troponin, sier forsker Magnus Nakrem Lyngbakken, ifølge Forskning.no.

Troponin er et type protein som brukes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Et lavt nivå av proteinet innebærer liten risiko for hjertesykdom, mens et høyt nivå betyr at det er større risiko for at personen kan bli rammet av for eksempel hjerteinfarkt i fremtiden.

PS: Formynderne vil fortsatt kjempe kampen mot tobakksprodukt.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anders Revdal
5 years ago

Jeg vet ikke om dette var et forsøk på å antyde at studien indikerer at røyking gir lav risiko for hjerte- og karsykdom (ettersom røykere har lave nivåer av troponiner i blodet)? Det er i så fall en grov feiltolkning av resultatene. Røyking er en av de aller viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, noe også Lyngbakken påpeker i artikkelen til forskning.no.

En fersk studie viser for eksempel mer enn åtte ganger høyere risiko for hjerteinfarkt for røykere under 50 år enn for ikke-røykere under 50 år.
http://www.abcnyheter.no/livet/helse/2016/11/30/195259754/forskning-atte-ganger-hoyere-risiko-hjerteinfarkt-hos-roykere-under-50-ar

Hvorfor røyking øker risikoen? http://unikard.org/royking/

Fra arkivet