Ukategorisert

Kaster skattefinansierte penger ut av vinduet

Selv om det kommer flere rapporter kan vi slå fast at politikere bruker skattefinansierte penger på tiltak som ikke forbedrer utdanningstilbudet.

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen skulle gi bedre læringsutbytte for elevene.

Statistisk sentralbyrå melder at satsingen førte til lavere gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, men det er ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

Rapporten fikk bred omtale i går, blant annet debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Dagsnytt Atten.

I den store sammenheng er ikke 1,5 milliarder kroner fryktelig mye penger, men pengene kunne gått til andre satsinger i skolen eller gitt til borgerne i form av skatte- og avgiftslettelser.

Nok et bevis på at Stortinget leker med våre penger!

Læringsutbyttet for elevene kan uten tvil bli bedre, også i den offentlige skolen, men det er ikke automatisk mer penger som skal til. Færre oppgaver for lærerne og en skole med mer valgfrihet, er et godt alternativ.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer