Ukategorisert

Norsk leder for FNs narkotikakommisjon

Det er første gangen Norge har dette ledervervet.

Ambassadør Bente Angell-Hansen har blitt valgt til leder for FNs narkotikakommisjon for ett år.

Det skal bli tatt viktige veivalg for narkotikapolitikken, noe helse- og omsorgsministeren påpeker i gratulasjonen til Bente Angell-Hansen. Neste års møte i narkotikakommisjonen kan bli avgjørende for veien videre.

–Vi må samarbeide tett over landegrensene for å møte utfordringene på dette området. Med Angell-Hansen som leder av kommisjonen, får Norge en viktig rolle i det internasjonale narkotikasamarbeidet. Hun spilte en sentral rolle i arbeidet med UNGASS tidligere i år, og får nå også viktige oppgaver knyttet til oppfølgningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, ifølge Regjeringen.no.

Angell-Hansen skal lede forberedelser og gjennomføring av neste års møte i narkotikakommisjonen i Wien mars. Da er det 60 år siden narkotikakommisjonens første møte.

Mest lest

Arrangementer