Ukategorisert

Ønsker arealavgift for oppdrettsaktører

Finnmark Arbeiderparti krever at det blir innført arealavgift for oppdrettsnæringen.

Et stort flertall i Stortinget har gang på gang avvist skatten Arbeiderpartiet i Finnmark ønsker.

Det er det økonomiske overskuddet i næringen Finnmark Arbeiderparti bruker som argument for økt skattlegging av oppdrettsaktører. Inntektene skal gå til vertskommunene, ifølge Finnmark AP.

Istedenfor hele tiden øke inntektene i offentlig sektor, burde politikerne sett på muligheter for kutt av utgifter i budsjettene.

Vedtaket i representantskapet til Finnmark Ap
«Det innføres en arealavgift knyttet til oppdrettsnæringen snarest. Inntektene fra arealavgiften må gå direkte til vertskommunene for oppdrettsanlegg for å sikre lokal samfunnsutvikling.»

Mest lest

Arrangementer