Ukategorisert

Skill stat og idrett

Idrettsorganisasjonene bør styre seg selv, uten innblanding eller hjelp fra staten.

Idretten og staten går hånd i hånd, fra økonomiske overføringer fra staten til idrettspolitisk drahjelp for å opprettholde dagens spillpolitikk. Selv om mange politikere har verv innenfor idretten, bør det være et klart skille mellom staten og idretten.

Det siste eksemplet kommer på VG.no, der Norges Idrettsforbund ikke viser frem reiseregninger etter oppfordring fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det er så vidt helt greit at idrettsforbundet ikke har en åpenhetslinje, men organisasjonen bør heller ikke be politikerne om penger. Hvert år søker idrettsforbundet om penger og får tilskudd, selv det blir kutt for idrettsforbundets administrasjon i 2017. For øvrig et veldig fortjent kutt slik som idrettsforbundet praktiserer åpenhet.

La Norges Idrettsforbund få full frihet, la Norges Idrettsforbund få fullt ansvar. Skill stat og idrett, og man bør ikke være liberalist for å forsvare et skille mellom staten og Norges Idrettsforbund.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer