Ukategorisert

Mer skeptisk til innvandrere

Fjorårets Storskog-problem kan, legg merke til ordet kan, være én av årsakene til at befolkningen har blitt mer skeptisk innvandring.

Statistisk sentralbyrå har publisert tallene for holdninger til innvandrere og innvandring i 2016. Tallene viser at flere mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Flere mener også at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.

Det er allerede vanskelig for flyktninger og asylsøkere å få opphold. Hva norske borgere mener med at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet, er usikkert. Det er flere enn i fjor som er helt eller nokså enig i dette.

Etablerte forestillinger om partienes grad av «innvandrervennlighet» gjenspeiles i holdningene til partienes tilhengere. Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Drønne har ifølge Statistisk sentralbyrå de mest innvandrervennlige tilhengerne. Det betyr at partiene og politikere kan påvirke holdninger gjennom retorikk.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. juli til 17. august 2016.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer