Ukategorisert

Ville vært bedre med prinsipiell tilnærming mot bistand

Christian Tybring-Gjedde (FrP) var på Dagsnytt Atten på torsdag om bistandsbudsjettet.

FrP-politikeren forsvarte FrPs politikk om kutt av skattefinansiert bistand. Han brukte argument om at bistand ikke fungerte. Hadde bistand vært vellykket, ville FrP gått inn for et økt bistandsbudsjett. Det sa Tybring-Gjedde i debatten.

I dag har det vært debatt om Dagsnytt Atten-sendingen, en sending som ligger ute på NRK.no.

Anniken Huitfeldt (Ap) raser, ifølge VG.no. Hun mener hans menneskesyn tilhører 1800-tallet.

Christian Tybring-Gjedde ville kommet bedre ut av debatten om han holdt seg til de prinsipielle argumentene mot skattefinansierte bistand.

Skatter og avgifter betyr at politikerne/byråkrater prioriterer på vegne av hver enkelt borger. Dersom borgerne fikk beholde mer av egne penger, kunne vi selv prioritert. Liberale mennesker er ikke motstandere av å hjelpe andre mennesker, men vi mener bistand ikke skal gå over skattefinansierte budsjett. Hver enkelt borger bør få bestemme over egne penger med den friheten og ansvaret dette gir.

Ja til frihandel, nei til bistand er mottoet Christian Tybring-Gjedde burde brukt i NRK-debatten.

Mest lest

Arrangementer