Ukategorisert

Søker valgkampsekretær

For liberale ungdommer er stillingen spennende og utfordrende. Søk gjerne på stillingen som valgkampsekretær i Oslo Unge Venstre.

Oslo Unge Venstre søker to valgkampsekretærer. Første del av perioden i femteprosentstilling, for så hundreprosentstilling den siste delen av valgkampen fra 18. august til 18. september.

Valgkampsekretærene vil blant annet ha ansvar for koordinering av Oslo Unge Venstres skoledebatter og tilhørende skolebesøk. Oslo Unge Venstre er herlig liberal!

Søknadsfristen er satt til 31. januar. Mer informasjon om jobb i Oslo Unge Venstre, på ungevenstre.no.

Mest lest

Arrangementer