Ukategorisert

Har innført tvangsmulkt for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke blir levert i tide.

Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det gis dagbøter, ifølge nyhetsbrev fra Regnskap Norge.

Alt tyder på at skatteetaten legger opp til å bruke tvangsmulkten mer aktivt enn hva som ble gjort med forsinkelsesgebyret. Det kan bli kostbart!

De oppgaver som rammes av tvangsmulkt gjelder både opplysninger om egne forhold, og plikten til å gi såkalte tredjepartsopplysninger. Gode eksempler på det førstnevnte er selvangivelsen (skattemelding fra 2017) og terminoppgaver for merverdiavgift.

Aksjonærregisteroppgaven er et godt eksempel på oppgave som er en tredjepartsopplysning, ifølge nyhetsbrevet.

Regnskap Norge redegjør i nyhetsbrevet for hva som gir mulkt og ulike satser.

Tags:

Mest lest

Arrangementer