Notiser

Flyktninger i lokalpolitikken

To prosent av representanter i kommunestyrer er innvandrere og tre av ti blant dem har flyktningbakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Alle utenlandske statsborgere med tre års lovlig opphold i Norge fikk stemmerett ved lokalvalget i 1983.

Tags:

Mest lest

Arrangementer