Ukategorisert

Minner om datalagringsdirektivet i spørretimen

Personvernet er hele tiden under press fra politikere som vil bekjempe kriminalitet.

I onsdagens ordinære spørretime har Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sendt inn et spørsmål om lagringsplikt for IKT-selskapene, et forslag Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tidligere har frontet.

Spørsmålet i spørretimen til justis- og beredskapsministeren:
«I Dagsrevyen 23. november 2016 lanserte stortingsrepresentant Ropstad et forslag fra Kristelig Folkeparti om at IKT-selskapene skal ha en lagringsplikt på 6 måneder for IP-adresser ved kommunikasjon på nettet. Kripos gav aktiv støtte til forslaget, som vil gi politiet bedre muligheter til å avdekke barneporno og overgrep mot barn, men også til å bekjempe annen nettkriminalitet og terror. Tidligere har Arbeiderpartiet og Høyre gått inn for 3 måneders lagringsplikt i forbindelse med behandlingen av datalagringsdirektivet. Vil regjeringen følge opp forslaget fra Kristelig Folkeparti?»

Det er ordinær spørretime i Stortinget på onsdager.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer