Ukategorisert

Debatt i Venstre om aktiv dødshjelp

Programkomiteen i Venstre ønsker «utredning av aktiv dødshjelp» i valgprogrammet for neste periode.

Retten til å bestemme over eget liv, må bety en bety en frihet til å avslutte livet på en verdig måte. Til nå er det kun FrP som har vedtatt ja til aktiv dødshjelp, selv om vedtaket har blitt godt gjemt siden landsmøtet i 2009.

Nå åpner et flertall i Venstres programkomité for «utredning av aktiv dødshjelp», ifølge Vårt Land.

Det er langt fra enighet i Venstre om saken. Terje Breivik og Abid Q. Raja ønsker ikke at Venstre skal innta et liberalt standpunkt når det gjelder aktiv dødshjelp.

Debatten har kommet opp i Venstre i forbindelse med programdebattene til stortingsvalget. Nå bør landsmøte ta steget videre og aktiv dødshjelp, selv om formuleringen er rund, bør inn i valgprogrammet.

(På grunn av teknisk problem/sletting er denne artikkelen skrevet på nytt og dermed endring siden publisering mandag formiddag)

Mest lest

Arrangementer