Ukategorisert

Hvorfor sender NRK «Anno»?

Liberaleren er en forsvarer av redaksjonell frihet for NRK, selv om det er et statlig selskap som gir private aktører store utfordringer.

Så lenge staten eier NRK og skattebetalerne finansierer driften, vil det være mange personer som har sterke meninger om hva som bør sendes på radio og tv.

Liberaleren er ikke tilhenger av statlig krinkastning, men NRK må få styre virksomheten uten politisk innblanding om programvalgene. Det er nok av politikere som gjerne vil styre innholdet på NRK, for eksempel FrPs Øyvind Korsberg

Selv om vi er for frihet til skattefinansierte NRK, funderer vi av og til på valg NRK tar. For eksempel «Anno». Hvorfor sender NRK denne realityserien når det kryr av slike serier på de kommersielle kanalene?

Høy oppslutning om NRK-kanalene bør ikke være en målsetting. For hver seer og lytter det statlige selskapet har, gir det utfordringer for private aktører som tross alt lever av oppslutning.

For øvrig hadde «Anno» 518 000 seere onsdag kveld, ett av de laveste tallene for serien som har blitt sendt i tre sesonger på NRK1. 518 000 er forresten fortsatt ganske stor oppslutning, oppslutning private aktører merker svært godt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer