Ukategorisert

Forbruket av snus øker

Til tross for den politiske debatten og reguleringene, inkludert avgiftsøkningene, øker forbruket av snus.

Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn. Dette ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden Statistisk sentralbyrå har målinger for, mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til. Det er i all hovedsak hos kvinner snusbruken øker. Selv om kvinner bruker mer snus enn før, er det fremdeles mennene som snuser mest.

Tobakksprodukt, for øvrig rusmidler generelt, gir glede og nytelse i mange liv. Misbruk kan føre til skadevirkninger, men mye av det menneskene foretar seg kan være farlig. Det inntrykket er det i alle fall mulig å få for dem som følger nyhetsbildet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer