Ukategorisert

Petroleumsnæringen er gigantisk

Politikere som ønsker kutt i olje og gass, bør snart innta det liberalistiske standpunktet om en begrenset stat.

Petroleumsnæringen er en gigantisk næring i Norge sammenlignet med andre næringer. Petroleumsnæringen gir veldig mye penger i statskassen sammenlignet med andre næringer. Dette er penger politikerne bruker til å finansiere skattefinansierte ordninger, fra landbrukssubsidier til støtte til kulturinstitusjoner.

Norsk Olje og Gass la denne uken ut et bilde på Facebook.com , et bilde som viser hvor dominerende petroleumsnæringen er i Norge. Politikere som drømmer om mindre inntekter fra denne næringen, bør kutte i skattefinansierte utgifter.

Foreløpig er det ingen av de store stortingspartiene som foreslår store kutt i statsbudsjettets utgiftsside.

Tags:

Mest lest

Arrangementer