Ukategorisert

Spørsmål som ikke får stor plass i debatten om kriminalitet

Stortingsrepresentant Kari Henriksen, Arbeiderpartiet, med interessant spørsmål til helse- og omsorgsministeren i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

Statsråden har sikkert et godt svar på spørsmålet, men problematikken får lite plass i den politiske debatten.

Spørsmålet Kari Henriksen stiller:
«Lukkede fengsler har få mennesker på liten plass med tett omgang. Volds- og trusselhendelser har økt dramatisk. Mange innsatte har vært i andre land før de fengsles. Risikoen for at de medbringer smitte, er til stede. Vi har også smittsomme sykdommer med stort smittepotensial, som ofte rammer rusavhengige. Mange fengsles umiddelbart etter pågripelse. Risikoen for smitte gjelder innsatte og ansatte. Hvilke prosedyrer finnes for screening av innsatte, hvor rask, eventuelt hvem screenes, og hva screenes de for i dag?»

Det er spørretime på Stortinget onsdag 1. februar.

Mest lest

Arrangementer