Ukategorisert

Konsekvenser med innvandring

I dag ble dokumentet fra utvalget som har utredet konsekvenser med innvandring offentliggjort.

–Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann, ifølge Regjeringen.no.

Dette dokumentet vil bli lest av mange, og brukt i ulike debatter. Både liberalere og innvandrerskeptikere finner argumentasjon for eget syn i dokumentet.

Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer. Til sist presenteres noen overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse.

Åpne grenser og avvikling av velferdsstaten slik liberalister drømmer om, var ikke en del av mandatet til utvalget.

Dokumentet og mandatet ligger på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer