Ukategorisert

Umulig å få menneskene til å slutte med rusmidler

Dersom alle mot formodning sluttet å bruke tobakksprodukt, ville det kommet et nytt rusmiddel som alternativ for sigaretter og snus.

Menneskene har alltid ruset seg, selv om rusen har variert både i tidsepoker og mellom hvert enkelt menneske. At noen av rusmidlene kan være farlige å misbruke, har ikke vært et hinder for folkemassene.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, ønsker nye verktøy i kampen mot røyking. En kamp der politikerne i mange land har fylt opp verktøykassen for at folk flest skal slutte å nyte sigaretter.

Ett av nye virkemidlene Kreftforeningen ønsker, er at tobakksindustrien blir pålagt en avgift etter modell av «co?-avgiften» som blir satt av til et røykeslutt-fond. Det skriver Anne Lise Ryel i en kronikk på NRK Ytring.

Kreftforeningen jobber for en illusjon, et røykfritt Norge i 2025. At Norge skal være et røykfritt land om åtte år, er like sannsynlig som om Liberalerens redaksjon utgjør Norges regjering i 2025.

Gi menneskene frihet til å putte hva som helst i egen kropp. Personer som misbruker rusmidler bør ta alle belastningene av eget misbruk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer