Ukategorisert

Politikerne bør vedta forenklinger for alle bedriftene

Bedriftene i Norge bruker milliarder av kroner hvert år på rapportering til det offentlige. Politikerne burde forenkle lover og regler, og en betydelig del av regelverket bedriftene må følge bør avvikles.

Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre, fokuserer på de minste bedriftene, i Stortingets spørretime på onsdag. Han stiller spørsmål til næringsministeren:

«Bedrifter med færre enn fem ansatte belastes hvert år med mange milliarder kroner i kostnader til rapportering av offentlige skjemaer og oppfølging av regelverk. På de fleste områder må de forholde seg til de samme lover og regler og svare på de samme oppgavene som større bedrifter, men de bruker forholdsvis mer av sin tid på dette arbeidet enn store virksomheter på bekostning av verdiskaping og innovasjon. Vil statsråden ta initiativ til et kraftig og målrettet forenklingsarbeid rettet mot de minste bedriftene?»

Godt spørsmål, men økonomiske kostnader knyttet til reguleringer er ille for alle bedriftene.

Mest lest

Arrangementer