Ukategorisert

Politikerne bør vedta forenklinger for alle bedriftene

Bedriftene i Norge bruker milliarder av kroner hvert år på rapportering til det offentlige. Politikerne burde forenkle lover og regler, og en betydelig del av regelverket bedriftene må følge bør avvikles.

Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre, fokuserer på de minste bedriftene, i Stortingets spørretime på onsdag. Han stiller spørsmål til næringsministeren:

«Bedrifter med færre enn fem ansatte belastes hvert år med mange milliarder kroner i kostnader til rapportering av offentlige skjemaer og oppfølging av regelverk. På de fleste områder må de forholde seg til de samme lover og regler og svare på de samme oppgavene som større bedrifter, men de bruker forholdsvis mer av sin tid på dette arbeidet enn store virksomheter på bekostning av verdiskaping og innovasjon. Vil statsråden ta initiativ til et kraftig og målrettet forenklingsarbeid rettet mot de minste bedriftene?»

Godt spørsmål, men økonomiske kostnader knyttet til reguleringer er ille for alle bedriftene.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
    Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.