Ukategorisert

Ønsker ny organisering av norske blodbanker

Venstre-politikere på Stortinget har fremmet representantforslag om ny organisering av norske blondbaker. Begrunnelsen for forslagene er gode.

Det er Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad, som ønsker ny organisering av blodbanker i Norge og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere.

–Hver av de norske blodbankene opererer med en separat økonomi. Det betyr at man må være registrert ved den enkelte blodbank for å kunne gi blod der. Giverdata overføres ikke fra én bank til en annen ved flytting, og blodbankene benytter i dag forskjellige datasystemer. Altså må giver selv ta initiativ til en relativt tung nyregistreringsprosess ved flytting – eller ved tapping i en annen blodbank i en nødsituasjon. Røde Kors Blodprogram foreslo for ti år siden å opprette et nasjonalt blodgiverarkiv, med fire forskjellige forslag til modell. Transfusjonstjenestens kvalitetsråd tok det ikke til følge, skriver Venstre-representantene i bakgrunnen for representantforslaget.

–I kjølvannet av 22. juli 2011 ble folk oppfordret til å gi blod. Mange blodgivere var på ferie i østlandsområdet, men opplevde å ikke få gi blod siden de ikke var registrerte i de lokale blodbankene. Mangelen på samordning mellom de forskjellige bankene og registrene førte altså til at man hadde et langt mindre blodtilfang enn det som kunne vært potensialet. Dersom man for eksempel hadde innført et nasjonalt blodgiverkort, gjerne med inspirasjon fra organdonorkortet, eller en «bank-id» for blodbank, ville man unngått en ny slik situasjon, ifølge Venstre-representantene.

Venstre-politikerne ønsker at Stortinget skal be regjeringen utrede et nasjonalt system for registrering og tapping av blodgivere – med «bank-id» for blodbank. Forslagsstillerne vil også at Stortinget skal be regjeringen utrede en modell for organisering av blodforvaltning etter modell av Nederland.

Bakgrunn og forslag ligger på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer