Ukategorisert

Vil statsråden være en pådriver eller brems for en slik utvikling?

Svaret fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) bør være at han og regjeringen ønsker å være en pådriver for det som defineres som delingsøkonomien.

Det er André N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre, som stiller Sanner et spørsmål i den ordinære spørretimen på Stortinget. Ettersom delingsøkonomien er en debatt som pågår, er spørsmålet veldig aktuelt.

Hele spørsmålet fra André N. Skjelstad til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner:
«Statsråden mottok nylig en rapport fra Vista Analyse som viser at delingsøkonomien vil gå fra å utgjøre ca. 500 mill. kroner i 2015 til om lag 40 mrd. kroner i 2025. Delingsøkonomien kan også medføre at mange av tjenestene som i dag utføres av bl.a. kommunene, kan leveres med lavere kostnader og bedre kvalitet. Forutsetningen er at man legger til rette for økt gründerskap innen kommunale oppgaver som helse- og omsorgstjenester. Vil statsråden være en pådriver eller brems for en slik utvikling?»

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer