Ukategorisert

Skattefinansiert støtte til fiskeglede for barn

Dagens regjering og stortingsflertall burde brukt makten til å avvikle små støtteordninger som blir brukt som gaver til utvalgte aktører.

Det kryr av slike ordninger, men ordningen Regjeringen.no omtaler i dag er «Tilskudd til sjømattiltak». En skattefinansiert tilskuddsordning som skal være med å øke sjømatkonsumet. Tiltak rettet mot barn og unge er prioritert.

Sjømattiltakene som søker om støtte må komme felleskapet til gode, og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt, ifølge utlysningsteksten.

Hvorfor irritere seg over en slik bagatell som denne støtteordningen er? Jo, fordi politikerne bør sette grenser for politikk. Fiskeglede for barn bør ikke være oppgave for en regjering.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.