Ukategorisert

Aktiverer verneplikten

Det vil være mulig å unndra seg militær førstegangstjeneste i Sverige, uten store konsekvenser. Likevel er det trist at den svenske regjeringen har bestemt at Sverige skal aktivisere militær førstegangstjeneste.

I 2010 ble det i praksis slutt på verneplikt i Sverige ettersom bestemmelsen ble gjort hvilende. Nå, med ulik argumentasjon, blir tjenesten aktivisert, og ungdommer skal gjennomføre militær førstegangstjeneste for staten.

Sverige har slitt med rekruttering til det vi kan definere som det profesjonelle forsvaret, og rekruttering er ett av argumentene som har holdt debatten gående i vårt naboland. I tillegg har regjeringen blant annet plusset på Russlands annektering av Krim og den russiske aggresjonen i Ukraina som begrunnelse for vedtaket.

Tjenesten blir i første omgang aktivisert igjen fra 1. juli for ungdommer født i 1999 og 2000.

Forsvarsminister Peter Hultqvist bruker, ifølge NRK.no, Norge som eksempel på et system Sverige vil etterligne. I Norge er det verneplikt, altså tvangstjeneste i Forsvaret, men det er mulig å slippe tjenesten uten store negative konsekvenser.

For debatten om verneplikt i Norge har vedtaket i Sverige få konsekvenser. Utfordringen er, og har alltid vært, rekruttering til et profesjonelt forsvar. Rekrutteringsproblemet bør vi løse slik vi løser det i andre sektorer; Forsvaret må være konkurransedyktig, på mange av områdene, i kampen om menneskene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer