Ukategorisert

Formueskatt i spørretimen

Politikere som vil fjerne formueskatten bør bruke prinsipielle argument mot skatten.

Formueskatten er skatt på penger som allerede har blitt beskattet.

Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller finansministeren et spørsmål om formueskatt i Stortingets spørretime på onsdag.

Hele spørsmålet:
«Sentralstyremedlem og tidligere statsråd i denne regjeringen, Robert Eriksson, skriver følgende i sin bok: ‘Også i en tid med snevrere økonomisk handlingsrom er Høyre opptatt av formuesskatten. Det virker å være det eneste saliggjørende. Problemet er at man aldri har klart å få fram gode nok bevis på at det er lurt å fjerne den.’ Er statsråden enig med sin tidligere statsrådskollega og sentralstyremedlem, eller mener hun det er de fallende sysselsettingstallene som beviser at kutt i formuesskatten fungerer?»

Hadde Høyre og FrP holdt seg til prinsipielle argument ville det vært enkelt å besvare spørsmålet fra arbeiderpartipolitikeren.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer