Notiser

Det norske mediemangfoldet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har mottatt «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» fra Mediemangfoldutvalget. Forslagene fra utvalget ligger på Regjeringen.no.

Skulle mange av forslagene bli vedtatt av politikerne, kommer liberalister til å irritere seg over mediepolitikken også i årene som kommer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer