Notiser

Økt forventet levealder

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, og med 0,02 år for kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer