Ukategorisert

Mye støy, men relativt få klager

Det har vært mye støy rundt nærpolitireformen, men det er et begrenset antall kommuner som har klaget innenfor fristen som var 10. mars.

Det kom inn 72 klager, men 21 av klagene omhandler tema faller utenfor klageforskriftens virkeområde, fra klager på administrasjonssted til ressursdisponering.

Det var 51 klager på inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner. Dette ifølge en oversikt fra Politidirektoratet.

Nærpolitireformen er et ganske dårlig navn, men evalueringer som har blitt foretatt de siste årene av politiet viser at det er stort behov for endringer. Endringer i offentlig sektor skaper ofte mye støy, men det er viktig med endringer for å benytte skattefinansierte penger på best mulig måte.

Politikere som er motstandere av nærpolitireformen har ikke kommet opp med gode alternativ, bortsett fra å pøse mer penger inn i et system som har klare mangler.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer