Ukategorisert

Liten økning i skatteinngangen

Det ble i årets to første måneder betalt inn 127 milliarder kroner i skatt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er en økning på 208 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Frihet og ansvar
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. Liberalister vil ha lavere skattenivå.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mennesker er mer enn kapabel til å få mer frihet og ansvar.

Mest lest

Arrangementer