Ukategorisert

Ønsker redusert arbeidsgiveravgift

Skatt på arbeid er en merkelig skatt, men politikerne trenger pengene for å finansiere folketrygdens utgifter.

Den politiske visjonen burde vært, at så mange som mulig jobber og lever av egen inntekt. Skatt på arbeid er ulogisk!

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, har levert inn et representantforslag som gir lavere arbeidsgiveravgift for utvalgte grupper, om forslaget får tilslutning i nasjonalforsamlingen.

Rasmus Hansson foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utrede forskjellige modeller for redusert arbeidsgiveravgift for lavere lønnsgrupper og yngre arbeidstakere for å motvirke arbeidsledigheten i disse gruppene.

Stortinget ber regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 fremme forslag om redusert arbeidsgiveravgift for lavere lønnsgrupper og vurdere et konkret forslag rettet mot yngre arbeidstakere.»

Redusert arbeidsgiveravgift for utvalgte grupper har noen uheldige konsekvenser. Den politiske visjonen burde vært redusert arbeidsgiveravgift for alle som i dag betaler denne skatten.

Mest lest

Arrangementer