Ukategorisert

Skattebetalerne bør ikke betale for nordnorgebanen

Regjeringen ønsker å utrede jernbane på strekningen fra Fauske til Tromsø i neste Nasjonal transportplan, ifølge NRK.no.

Utredning er kun en utredning, men dersom det skulle bli vedtak om bygging av nordnorgebanen vil det bli et milliardsluk av dimensjoner. Ingen ting tyder på at jernbane fra Fauske til Tromsø kan forsvares økonomisk.

I 2011 skrinla Jernbaneverket en tenkt nordnorgebane i utredningen som ble lagt frem.

Politikerne bør ikke pøse inn skattefinansierte penger i et nytt drømmeprosjekt, et prosjekt som gir vanskeligere vilkår for kommersielle aktører.

Mest lest

Arrangementer