Ukategorisert

Hurtigruten er først og fremst en turistmaskin

Statens støtte til Hurtigruten for kjøp av ruter er ikke ulovlig statsstøtte, ifølge en kunngjøring EFTAs overvåkingsorgan har kommet med i dag.

Det er mulig hurtigruteskipene er viktig for noen av kystsamfunnene som får besøk av skipene, men Hurtigruten er først og fremst en turistmaskin på strekningen Bergen – Kirkenes. Det er bruk av skattefinansierte penger på noe som ligner mistenkelig mye på cruiseskip i rutetrafikk.

Det har vært debatt om støtteordningen, men en liten debatt. Ordningen blir videreført av hver regjering. Samferdselsdepartementet melder på Regjeringen.no, at staten forbereder ny avtale når eksisterende avtale går ved utgangen av 2020.

Aktører som vil drive transporttjenester bør gjøre det uten skattefinansiert støtte. Få om noen vil subsidiere cruiseskip på samme måte som Hurtigruten får overført millioner av kroner.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
    Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.