Ukategorisert

Ubevæpnet politi i Norge

Alt tyder på at Norge også i fremtiden skal ha et ubevæpnet politi, eller ordningen fremskutt lagring, slik vi har i dag.

Politikere som ønsker bevæpnet politi, og dem finnes det ganske mange av, må jobbe for å samle støtte. Stortingsvalget i høst kan teoretisk gi et nytt flertall i denne saken.

Politi og våpen har vært et hett tema i denne valgperioden, ettersom vi hadde en lang periode med midlertidige bevæpningen i Norge.

I dag fikk Justis- og beredskapsdepartementet overlevert Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om Norge skal endre ordningen. Utvalget anbefaler et ubevæpnet politi med fremskutt lagring, altså ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy.

Utvalgets hovedanbefalinger ligger på Regjeringen.no:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer