Ukategorisert

Arbeidet med ny valglov starter

Det vil være en fordel om politikerne gjør store endringer i valgordningen, endringer som gir mer rettferdighet for velgerne.

Regjeringen setter nå sammen et offentlig lovutvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Det er 20 år siden sist valgloven ble gjennomgått. På alle disse årene har det skjedd store endringer.

Utvalget skal også vurdere antall valgdistrikt.

–Dette er prinsipielle spørsmål som kan ha betydning for både geografisk og partipolitisk representasjon. Jeg mener derfor det er viktig å utrede spørsmålet grundig før vi vurderer endringer Jeg ser frem til å følge utvalgets arbeid med dette viktige spørsmålet, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), ifølge Regjeringen.no.

Liberaleren har vært opptatt av valgdistrikt, at hver stemme skal telle likt. Vi har ønsket lavere stemmerettsalder og elektronisk stemmegivning, for å nevne noe av det vi ønsker å endre i valgordningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer