Ukategorisert

Perspektivmeldingen 2017

Regjeringen la i dag fram perspektivmeldingen 2017, en melding som kommer til å prege deler av den politiske debatten.

Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene. Politikerne må vedta endringer for å møte utfordringen med at skattefinansierte utgifter vokser raskere enn de skattefinansierte inntektene.

Det er nødvendige endringer som kommer til å bli debattert i tiden som kommer. Alle som øker statens størrelse, bruker feil medisin på utfordringene Norge står ovenfor.

Perspektivmeldingen 2017, på Regjeringen.no.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.