Ukategorisert

Tapt avkastning

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, går glipp av betydelig avkastning fordi det er bestemt at fondet ikke skal investere i det vi kan definere som tobakk.

–Philip Morris Joins Tech Giants Among the Most Dominant U.S. Stocks, ifølge Bloomberg.com.

Statens pensjonsfond utland har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004.

Det er delte meninger om fondet blant liberalister, men de fleste bør kunne være enige om at retningslinjene gir reduserte avkastninger.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.