Ukategorisert

Forsvaret = dårlig stilt

Det er skremmende å lese hovedpunktene i dokumentet «Landmaktens utfordringer», presentert på Aftenposten.no.

Det har vært bred enighet om forsvarspolitikken på Stortinget. Noen av partiene øker forsvarsbudsjettet litt mer enn andre i statsbudsjettforslagene. Verneplikten står rimelig sterkt blant partiene på Stortinget.

Ifølge dokumentet Aftenposten presenterer, har Heimevernet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander. Hverken Heimevernet, Garden eller grensevaktene i Finnmark er trent eller utrustet til å gjennomføre operasjoner sammen med andre forsvarsgrener, eller allierte. Med kun én brigade, og med svak rekkevidde på norsk luftvern og artilleri, er hærens hovedstyrke kun effektiv innenfor et område på drøyt 20 x 30 kilometer. Det tilsvarer arealet til en middels stor norsk kommune – Rissa, Vardø og Førde er eksempler på kommuner i denne kategorien.

Et av argumentene mot mer frivillighet og et profesjonelt forsvar, har vært at tilgangen på soldater vil være for liten. I tillegg puttet en del politikere ordet «folkeforsvar» inn i argumentasjonen, men kan det bli verre enn det er med dagens bruk av skattefinansierte penger? Sjansen for det er liten!

Norges forsvarsbudsjett er på vel 50 milliarder kroner.

Tags:

Mest lest

Arrangementer