Ukategorisert

Ingen problem med å få ut penger eller betale inn penger

Spilleselskapene har laget noen løsninger og ordninger som har gjort betalingsforbudet som trådte i kraft 1. juni 2010 mislykket.

Spillere på selskap som ikke har konsesjon i Norge, har ikke merket betalingsforbudet i stor grad. De største spillselskapene på nett har lansert løsninger som har minimalisert ulempene for internettbrukerne. For personer som spiller via internett har forbudet medført få ulemper. De som spilte bort for mye penger før 1. juni 2010, kan fortsatt spille bort pengene.

Lotteritilsynet sendte i begynnelsen av april vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespilleselskap på nett. Tilsynet mener volumet på transaksjonene i januar og februar var over 500 millioner kroner.

På grunn av forbudslinjen nyter ikke de norske politikerne mye godt av pengene på over 500 millioner kroner. Spillselskapene har nemlig ikke tillatelser fra Norge, og følger dermed regelverk i andre land. Norge går glipp av store inntekter på grunn av forbudslinjen.

Liberaleren har vært i kontakt med spillere som har betalt inn penger og tatt ut penger fra nettselskap i løpet av helgen. Selv om tilsynet har sendt vedtak til banker, har ingen av dem vi har vært i kontakt med hatt problem med inn- og utbetalingene.

Mest lest

Arrangementer