Ukategorisert

Nei til NATO-medlemskap?

I Liberalistene er medlemmene enige om de viktigste prinsippene, likevel kan det bli interessante debatter på landsmøtet.

Landsmøtet skal vedta programmet for kommende valgperiode, vedtekter, og valg og resolusjoner. Liberalistene har i tillegg valgt et landsmøtepunkt med instrukser til sentralstyret.

Programutkastet er det bred enighet om i organisasjonen, men det har kommet inn endringsforslag som kan skape debatt.

Et av de mest spenstige forslagene kommer i resolusjonsdebatten. Det er Hordaland som ønsker Norge ut av NATO.

–Nei til NATO. Medlemskap i internasjonale organisasjoner som NATO tar kontrollen over Norges skjebne ut av Norske hender. Dette SVEKKER vårt nasjonale forsvar og øker trusselnivået fra utlandet, heter det i resolusjonsforslaget.

I programmet som Liberalistene har siden det første programmet ble laget, vil partiet videreføre NATO-medlemskapet og engasjementet i alliansen.

–Å ivareta nasjonal og internasjonal sikkerhet er ikke noe enkeltnasjoner kan klare alene. Liberalistene er tilhenger av militæralliansen NATO, som i all hovedsak består av land som deler det samme verdigrunnlaget. Vi ønsker å videreføre Norges medlemskap og engasjement i NATO, og bidra til fortsatt samtrening av militære styrker innad i alliansen. Vi vil at NATO primært skal fokusere på å ivareta sikkerheten i alliansens nærområder, og at terskelen for å engasjere seg i væpnede konflikter i andre deler av verden skal være høy, med mindre konfliktene utgjør en konkret, overhengende trussel for medlemslandene., ifølge programmet på partiets nettsted.

–Liberalistene anser USA som vår nærmeste allierte, og satser på å opprettholde et nært og godt forhold til USA i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Dette innebærer blant annet å videreføre amerikansk trenings- og øvelsesvirksomhet i Norge, og samtidig ha et effektivt etterretningssamarbeid. Samtidig ønsker vi å opprettholde og om mulig fremme samarbeid og godt naboskap med alle nærliggende nasjoner, spesielt de som grenser til direkte Norge, ifølge partiets program.

Dette er politikk! Dette er ideologisk debatt. Liberalistene avholder landsmøte 29. april.

Mest lest

Arrangementer