Ukategorisert

Liberalerens grunnlegger har blitt partimedlem

Bent Johan Mosfjell, grunnleggeren av Liberaleren, har meldt seg inn i et politisk parti.

Mosfjell har vært partiløs i over 20 år. Han var medlem av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU/FrP) som ung.

–Den siste tids nynasjonalistiske og antiliberale strømninger har fått meg til å innse at liberalere må heise flagget for en fri verden! Jeg har derfor nettopp meldt meg inn i Liberalistene, skriver Bent Johan Mosfjell på egen Facebook-profil.

Mosfjell redegjør hva som er de viktigste sakene for han:
«1) Jeg er tilhenger av at mennesker får bestemme over sitt eget liv. Det største hinderet for dette er velferdsstatens monopoler over viktige sider ved menneskers liv.
2) Jeg er tilhenger av at unge mennesker får en best mulig start på livet. Det største hinderet for dette er offentlige skoler. Jeg vil gjøre all utdannelse privat.
3) Jeg er tilhenger av et åpent og liberalt samfunn der menneskers liv ikke begrenses av nasjonalistiske hindere. Jeg vil ha åpne grenser – for varer, for tjenester, for kapital og for mennesker.»

Mest lest

Arrangementer