Ukategorisert

Økt skatteinngang i Norge

Det er økt skatteinngang til Norge, ifølge skatteregnskapet Statistisk sentralbyrå har presentert for april 2017.

Folk flest har betalt inn mer skatt sammenlignet med forrige periode. Tallene viser nedgang i petroleumsskatt.

Det er kun justeringer av skattenivået i Norge, uansett regjering og uansett stortingsflertall. Når Arbeiderpartiet denne helgen fra landsmøtets talerstol hevder Høyre og Fremskrittspartiet har brukt de store pengene til skattelettelser, så stemmer ikke påstandene fra AP-delegatene med virkeligheten. For øvrig er ikke skattelettelser å bruke penger!

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Med en klype saltMed en klype salt
    Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?