Ukategorisert

Ønsker andre reaksjonsformer enn utvisning

SV/KrF-samarbeid om representantforslag på Stortinget

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV) har fremmet et representantforslag på Stortinget om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven.

Det er delte meninger om forslaget, også blant liberalister. Debatten er uansett veldig interessant.

Toskedal og Andersen ønsker at Stortinget skal be regjeringen så raskt som mulig fremme forslag om endring av utlendingsloven som gjør det mulig å reagere på brudd på utlendingsloven med andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud.

Vedtak om utvisning og innreiseforbud er ikke formelt sett en straff, det er en forvaltningsmessig reaksjon som fastsettes av utlendingsmyndighetene. Personene dette gjelder nyter derfor ikke godt av de rettssikkerhetsgarantier som gjelder i en straffesak. Det er likevel liten tvil om at det for de personene det gjelder, og for deres familier, ofte oppleves som en straff. Det er en straff som synes uforholdsmessig med tanke på de lovbrudd som er begått, spesielt i de tilfeller der nære familiemedlemmer, særlig barn, blir berørt, skriver Geir Sigbjørn Toskedal og Karin Andersen som begrunnelse for forslaget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer