Ukategorisert

FrP-politikere vil la deg drikke sommerpils i parken

Fire representanter fra Fremskrittspartiet har signert et representantforslag om å tillate drikking av alkohol i parker.

Det er Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen som ønsker å endre alkoholloven. Stortingsrepresentantene vil tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker.

–De aller fleste har et ansvarlig forhold til alkohol og har stor glede i å kunne nyte alkohol i parker på solskinnsdager. Ifølge loven, slik den er utformet, er det i dag ulovlig å nyte en boks med pils eller et glass vin i parken. Politiet har riktignok flere steder valgt en pragmatisk linje og sett bort fra at folk drikker alkohol i parkene på finværsdager. Forslagsstillerne mener imidlertid det er på tide å fjerne en lovbestemmelse som har utspilt sin rolle for lenge siden og mener det bør være lovlig å nyte alkohol i grøntarealene, skriver representantene som bakgrunn for forslaget.

Høyre, FrP og Venstre har flertallet på Stortinget i inneværende periode. Hvis ikke dette blir vedtatt, bør representantene fra de ikke-sosialistiske partiene reise hjem fra hovedstaden for å drive med andre ting enn politikk.

Forslaget fra FrP-representantene:
«Vedtak til lov
om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

I

§ 8-9 nytt femte ledd skal lyde:
Forbudet mot drikking av alkohol i park som nevnt i første ledd nr. 5 gjelder ikke når drikken inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol.

II

Loven trer i kraft straks.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer