Ukategorisert

Hvor mye penger skal politikerne bruke på barnefamilier?

Få andre land kan, med troverdighet, konkurrere mot Norge i skattefinansierte ordninger for barnefamilier.

Politikerne bruker astronomiske summer for at kvinner skal føde barn. Vi har ordninger for alt, fra permisjoner til økonomiske tilskuddsordninger.

Til tross for alle ordningene har fødselsraten falt.

Til helgen har Kristelig Folkeparti landsmøte. Partilederen varsler at én av de viktigste sakene på landsmøtet blir å få på plass ordninger som gjør det mer attraktivt å føde, ifølge P4.

Istedenfor å pumpe mer skattefinansierte penger inn i flere ordninger, bør politikerne prioritere innenfor dagens ordninger. Det bør være grenser for hvor gode ordninger barnefamilier skal få.

KrF avholder landsmøte i Trondheim.

Mest lest

Arrangementer