Ukategorisert

Kampanjen har gitt resultat

Det er riktig med gjennomføring av digitalisering i offentlig sektor, selv om digitaliseringen får noen ulemper for en del brukere av statlige tjenester og ordninger.

Digitalisering bør bety effektivisering av offentlig sektor, effektivisering som bør gi rom for skatte- og avgiftslettelser. Trolig vil mange politikere bruke gevinsten til økt innsats innenfor eksisterende ordninger eller utvider offentlig sektors område, men liberalister ønsker skattelettelser.

I vinter har Pensjonistforbundet gjennomført en kampanje for å få slippen tilbake i posten. Pensjonistforbundet ønsker utbetalingsmeldingene i posten.

Fire stortingsrepresentanter for Senterpartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget, der representantene ønsker gjennomslag for forslaget om at regjeringen skal evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir som tidligere.

Det er Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum som har fremmet forslaget om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir.

Hvis politikerne skal ta hensyn til alle som blir rammet av digitaliseringen, blir det minimal modernisering av offentlig sektor.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
  Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.