Ukategorisert

Kampanjen har gitt resultat

Det er riktig med gjennomføring av digitalisering i offentlig sektor, selv om digitaliseringen får noen ulemper for en del brukere av statlige tjenester og ordninger.

Digitalisering bør bety effektivisering av offentlig sektor, effektivisering som bør gi rom for skatte- og avgiftslettelser. Trolig vil mange politikere bruke gevinsten til økt innsats innenfor eksisterende ordninger eller utvider offentlig sektors område, men liberalister ønsker skattelettelser.

I vinter har Pensjonistforbundet gjennomført en kampanje for å få slippen tilbake i posten. Pensjonistforbundet ønsker utbetalingsmeldingene i posten.

Fire stortingsrepresentanter for Senterpartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget, der representantene ønsker gjennomslag for forslaget om at regjeringen skal evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir som tidligere.

Det er Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum som har fremmet forslaget om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir.

Hvis politikerne skal ta hensyn til alle som blir rammet av digitaliseringen, blir det minimal modernisering av offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer