Ukategorisert

Vi trenger en helhetlig personverndebatt

Politikere som er motstandere av offentliggjøring av skattelistene av personvernhensyn, støtter gjerne forslag om lagring av IP-adresser.

Når det gjelder personvernspørsmål, er mange politikere veldig inkonsekvente. Motstridende standpunkt går på tvers av parti og ideologi. Spesielt ille er det at såkalt liberale politikere, gjerne fra Fremskrittspartiet, vingler i viktige personvernspørsmål.

Vi trenger en personverndebatt, en debatt med mange problemstillinger og diskusjoner.

Lagringsplikt
Vi skal ikke beskylde KrF-politikere for å være spesielt liberale, men partiet ønsker ofte å gi politiet nye virkemiddel i kampen mot alvorlig kriminalitet. Vi når visstnok aldri en grense for virkemidlene politiet skal få.

Nå har KrF-politikerne Knut Aril Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan, fremmet et representantforslag på Stortinget om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mor overgrep. KrF-politikerne ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag for Stortinget som sikrer at tilbydere av internettjenester lagrer abonnementsinformasjon og IP-adresser i minst seks måneder.

Lagringstvang på internett er et personvernspørsmål!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer