Ukategorisert

2 597 millioner kroner til idrettsformål i 2017

Regjeringen har i dag fordelt 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017. Beløpet er 175 millioner kroner høyere enn i 2016, ifølge en pressemelding Kulturdepartementet har sendt ut i dag.

På denne måten styrer politikerne kultur- og idrettspolitikken i Norge. Selv med et lisenssystem vil det komme inn spillemidler. Trolig mest fra Norsk Tipping som står veldig sterkt i Norge, men gjennom lisenser vil også internasjonale selskap i det norske markedet bidra økonomisk. I alle fall gjennom skatter og avgifter.

Hele overskuddet fra Norsk Tipping (spillemidlene) går uavkortet til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10. Dette er trolig årsaken til den politiske motstanden mot lisenser, selv om mange politikere bruker sosialpolitiske argument.

Liberaleren ønsker et helt fritt marked, uten reguleringer. De internasjonale spilleselskapene ønsker en politikk med lisenser, et marked med reguleringer der selskapene bidrar til velferdsstaten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer