Notiser

Statsregnskapet 2016

Det oljekorrigerte underskuddet i statsregnskapet for 2016 var 208,4 milliarder kroner, ifølge Regjeringen.no.

Tallet forteller en hel del om utfordringene politikerne står ovenfor.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
5 years ago

Utfordringer?

Med et oljefond paa 8000 milliarder trengs det bare 1.85% avkastning for aa dekke statens kjerneoppgaver samt infrastruktur. Det er med andre ord helt unoedvending aa samle inn skatter og avgifter i Norge..

Alternativt kan oljefondet benyttes til aa loese inn kontrakter som er inngaatt paa ugyldig moralsk grunnlag.

En generasjon har ingen moralsk rett til aa legge neste generasjon i lenker.

Alt annet er slaveri og det lever i beste velgaaende den dag i dag..

Mer ekstremisme, mindre moderatisme (kodeord for sosialisme) er det eneste som kan berge demokratiet paa lang sikt.

Fra arkivet