Ukategorisert

Finnmark og Troms i en region

Dersom det skal bli effektivisering av offentlig sektor i forbindelse med kommune- og regionreformen, måtte resultatet sammenslåinger i offentlig forvaltning.

Det blir resultatet etter en avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Finnmark og Troms blir slått sammen til en region, selv om motstanden mot dette er stor i Finnmark. I utgangspunktet burde samarbeidspartiene gått lengre og inkludert Nordland i den samme regionen.

Den økonomiske gevinsten blir ikke stor, men det bør bli økonomisk gevinst for skattebetalerne. Trolig bruker politikere gevinsten i kommune- og regionreformen på at eksisterende ordninger får økte ressurser, mens liberale politikere bør prioritere skatte- og avgiftslettelser.

Finnmarksloven vil fortsatt gjelde etter en sammenslåing mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune. Sammenslåingen av Finnmark og Troms får ikke konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Det beste ville vært at politikerne avviklet det unødvendige forvaltningsnivået etter at fylkeskommunene ble lagt ned, men unødvendige vedtak er en naturlig del av norsk politikk.

Stortinget behandler regionreformen den 8. juni.

Mest lest

Arrangementer