Ukategorisert

Billig idé, ekstremt kostbare investeringer

Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø, stortingsrepresentanter for henholdsvis Troms og Finnmark SV, ønsker at Stortinget skal be regjeringen igangsette en konseptvalgutredning av Tromsbanen i første planperiode for kommende Nasjonal transportplan.

I utgangspunktet koster ikke en konseptvalgutredning mye skattefinansierte penger, men dersom politikerne lander på vedtak om jernbane i de nordligste delene av landet blir milliarder på milliarder av kroner svidd av.

Den enkle godsstrømsanalysen konkluderte negativt for utvidelse av jernbanen i nord. Hovedbegrunnelsen var at befolkningsgrunnlaget var for tynt, og at det var for lite godstransport. I tillegg blir utbyggingskostnadene enorme, så store at det blir vanskelig for mange av politikerne til å forsvare investeringene.

Jernbane i nord blir ekstremt kostbart, så dyrt at politikerne bør skrote skattefinansierte ideer raskere enn raskt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer